Cinio Ysgol Dydd Mawrth * 20.09.22 * School Lunch on Tuesday

Gweler isod gopi o’r Fwydlen Cinio Ysgol.  Wythnos nesaf yw Wythnos 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Nodwch os gwelwch yn dda fod yna newid bach i’r fwydlen pan fyddwn yn dychwelyd i’r Ysgol ar Ddydd Mawrth, 20fed o Fedi.

Cinio Dydd Mawrth fydd Ham & Caws Macaroni, Bara Tomato a Pherlysiau, Pys a Chorn Melys a Sorbet Ffrwythau i ddilyn.

Bwydlen arferol am weddill yr wythnos.

Diolch yn fawr.

Please see below a copy of the School Lunch Menu.   Next week will be Week 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Please note there will be a slight change to the menu when we return to school on Tuesday, 20th September.

Tuesday’s lunch will be Ham & Macaroni Cheese, Tomato & Herb Bread, Peas & Sweetcorn followed by Fruit Sorbet.

Usual menu for the rest of the week.

Thank you.