Cinio Ysgol Dydd Mercher yma 2.3.22 School Lunch this Wednesday

Nodwch os gwelwch yn dda newid i’r fwydlen cinio (wythnos 3) ar gyfer Dydd Mercher yma:-

Sosej, lletemau tatws a ffa pôb a caws a chracyrs i ddilyn.

Diolch yn fawr.

Please note a change to the lunch menu (week 3) for this Wednesday:-

Sausage, potato wedges & baked beans with cheese and crackers to follow.

Thank you.