Cinio Ysgol / School lunch 27.6.23

Dydd Mawrth, 27.6.23 ni fydd yno cinio poeth ar gael yn yr ysgol oherwydd gwaith atgyweirio yn y gegin. Bydd yno pecynnau bwyd ar gael ar gyfer y disgyblion. Bydd y pecynnau bwyd yn cael eu cludo i’r ysgol o’r sir.

Bydd cinio poeth ar gael Dydd Mercher, 28.6.23.

Tuesday, 27.6.23, there will be no hot lunches at the school due to repair work in the kitchen. There will be packed lunches available at the school. The packed lunches will be transported from the county.

There will be hot lunches available on Wednesday, 28.6.23.