Cinio Ysgol wythnos nesaf ~ School Lunch next week

Bydd newid fach i’r fwydlen cinio wythnos nesaf:-

Dydd Mawrth, 3ydd o Fai ~ Byrger Pysgodyn, Lletemau a Pys a Iogwrt wedi ei rewi i ddilyn.

Bwydlen arferol (Wythnos 1) am weddill yr wythnos.

Cofiwch fod Dydd Llun, 2il o Fai yn Wyl y Banc.

Diolch yn fawr.

There is a slight change to the school lunch menu next week:-

Tuesday, 3rd May ~ Fish Burger, Wedges & Peas followed by Frozen Yoghurt

Normal menu (Week 1) resumes for the rest of the week.

Please remember that Monday, 2nd May is a Bank Holiday.

Thank you.