Clwb Aml Chwaraeon Dinbych (URDD) Denbigh Multi Sports Club

Clwb chwaraeon yn Ninbych yn y Neuadd Chwaraeon, Canolfan Hamdden Dinbych yn cychwyn mis Ionawr. Cyfle gwych i’ch plant gyfarfod ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn chwaraeon drwy’r iaith Cymraeg tu allan i’r ysgol.  £35 am 11 wythnos.

Rhaid i’r plant gofrestru drwy wefan yr Urdd.

Unrhyw gwestiwn plis e-bostiwch neu ffonio:-

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Ffôn: 07557322891

Multi sports club starting in Denbigh leisure centre for 11 weeks. This is a great opportunity for your kids to meet new friends and take part in sport outside of the school gates through the medium of Welsh. We encourage kids who are not fluent in Welsh to take part as well. The price is £35 for 11 sessions.

Children must register through the Urdd Website.

Any questions please email or phone:

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Phone: 07557322891