Clwb Ar Ôl Ysgol / After-School Club

Mae’r Clwb Ar Ôl Ysgol wedi bod yn cynnig gofal i blant Ysgol Tremeirchion ers dros 10 mlynedd.  Yn ystod y cyfnod yma, nid yw pris sesiwn wedi codi unwaith.  Gyda chynnydd sylweddol mewn costau yn ddiweddar, rydym mewn sefyllfa lle bydd rhaid i ni gynyddu pris sesiwn.  Ar ôl y Pasg, bydd pris sesiwn yn codi o £8 i £9.  Diolch i chi am eich dealltwriaeth. 

The After-School Club has been providing care after school hours to the children of Ysgol Tremeirchion for over 10 years. During this period, the price of a session has not increased once. With a significant increase in costs recently, we are in a position where we will have to increase the price of a session. After Easter, the price of a session will increase from £8 to £9.  We thank you for your understanding.