Clwb ar ôl Ysgol Heddiw / After School Club Today

Mae’r Clwb ar ôl Ysgol ar gael i ofalu am ddisgyblion heddiw. Fodd bynnag, cofiwch yr hoffem i bob plentyn gyrraedd Neuadd y Dref Dinbych, wedi gwisgo yn eu gwisgoedd, am 5:30pm.

The After School Club is available today. However, please remember that we’d like all children to arrive at Denbigh Town Hall, dressed in their costumes, at 5:30pm.

Diolch yn fawr.