Clwb Chwaraeon Dydd Llun 3:15 – 4:20pm Blynyddoedd 3-6 /After school sports club Mondays 3:15 – 4:20pm for years 3-6

Cyngor ysgol eisiau cynnal clwb chwaraeon bob pnawn Llun

School Council have arranged a sports afterschool club Mondays

13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 Dim ar / None on the 18/12