CLWB GEMAU FIDEO IONAWR

Mi fydd y Clwb yn ailgychwyn eleni ar nos Iau olaf y mis 27/01 gyda slotiau amser ar gyfer grŵp oedran 7–11 a 12-15: manylion amseroedd a chofrestru ar y poster ynghlwm.

MINECRAFT ydy gêm Ionawr ar gyfer y ddau grŵp oedran a ‘dan ni’n edrych ‘mlaen yn arw i weld creadigaethau ar y thema CESTYLL.

The Club will resume this year on the last Thursday of the month 27/01 with time slots for ages 7-11 and 12-15: times and registration details on the attached poster.

MINECRAFT is January’s game for both age groups and we’re really looking forward to seeing creations on the theme of CASTLES.