Clwb ‘Kick-it’ Club ~ 06.06.22 ~ Pel-droed yn unig/Football only

Newyddion da!  Good News!

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (Pel-droed yn unig) yn dychwelyd bob Dydd Llun ar ôl hanner tymor.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni ar sut i archebu lle ar-lein.

Kick-it Club (Football only) will be returning every Monday after half term.  Please see below the dates and the links on how to book a place online.

06.06.22   13.06.22   20.06.22   27.06.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220606151500