Clwb Kick-it Club ~ Dyddiad dechrau newydd * 17.04.23 * New start date

Yn dilyn ein neges yn gynharach heddiw, yn anffodus ni fydd y Clwb Kick-it yn gallu dechrau tan Ddydd Llun, 17eg o Ebrill.

Bydd Dave o Kick-it Sports yn dod i siarad efo’r plant fore Dydd Llun, 27ain o Fawrth.

Following our message earlier today, unfortunately the Kick-it Club will not be able to start until Monday, 17th April.

Dave from Kick-it Sports will be coming in to talk to the children Monday morning, 27th March.