Clwb ‘Kick-It’ Club ~ Mawrth/March 2, 9, 16 & 23

Dyma ddyddiadau ‘Kick-It’ fydd yn cael eu cynnal o 3.15yp tan 4.30yp ar Ddydd Mercher ar ôl hanner tymor:-

Here are the dates for ‘Kick-It’ to be held from 3.15pm to 4.30pm on a Wednesday after half term:-

2/3/22    9/3/22    16/3/22    23/3/22

Dyma fideo gwybodaeth am y sesiynau  /  Here is an information video about the sessions:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Y gôst llawn ydy £16.00 y plentyn a dyma’r ddolen ar sut i gofrestru a talu am eich plentyn/plant:-

The full cost will be £16.00 per child and here is the link on how to register and pay for your child/children:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s17d-20220302151500