Clwb ‘Kick-It’ Club ~ YFORY/TOMORROW!

Cofiwch am Clwb ‘Kick-It’ fydd yn dechrau yfory!  Nid yw hi’n rhy hwyr i gofrestru os nad ydych wedi gwneud yn barod.  Dyma’r dyddiadau:-

A reminder that ‘Kick-It’ Club starts tomorrow!  It isn’t too late to register if you haven’t done so already.  Here are the dates:-

2/3/22    9/3/22    16/3/22    23/3/22       (3.15pm – 4.30pm)

Dyma fideo gwybodaeth am y sesiynau  /  Here is an information video about the sessions:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Y gôst llawn ydy £16.00 y plentyn a dyma’r ddolen ar sut i gofrestru a talu am eich plentyn/plant:-

The full cost will be £16.00 per child and here is the link on how to register and pay for your child/children:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s17d-20220302151500