CLWB ‘KICK-IT’ CLUB

Nodyn i’ch hatgoffa fod bloc newydd o sesiynau ‘Kick-it’ yn dechrau yma bob Nos Iau (3.15yp tan 4.30yp) o wythnos nesaf ymlaen.  Dyma’r dyddiadau:-

23.09.21    30.09.21    07.10.21    14.10.21

Gweler isod y fideo gwybodaeth am ‘Kick-it’ a’r ffurflen i archebu lle ar-lein.

A note to remind you that a new block of ‘Kick-it’ sessions will be starting here every Thursday (3.15pm till 4.30pm) from next week onwards.  Here are the dates:-

23.09.21    30.09.21    07.10.21    14.10.21

Please see below the ‘Kick-it’ information video and the online booking form:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcxICY0xpo8T34ZG_0v104E9vPKMrawGnE_10bywwYe4iDRw/viewform