CLWB YR URDD * 06.11.19 * URDD CLUB

NEGES I AELODAU’R URDD

Nodyn i’ch hatgoffa bydd Clwb yr Urdd yn cychwyn yfory o 3.15yp tan 4.00yp.

(Gweler y dyddiadau i gyd yn y llythyr isod)

LLYTHYR YMAELODI A’R URDD 2019-20

Diolch yn fawr.

MESSAGE TO URDD MEMBERS

A note to remind you that the Urdd Club will start tomorrow from 3.15pm till 4.00pm.

(See all dates in the letter below)

URDD MEMBERSHIP LETTER 2019-20

Thank you.