Clwb yr Urdd / Urdd Club

Bydd clwb yn Urdd yn parhau bob nos Fawrth tan 4:15 yp er mwyn ymarfer y dawnsio. tan gwyliau’r Pasg. Diolch yn fawr iawn.

The Urdd club will continue every Tuesday evenings until 4:15 pm to practice the dancing until the Easter holidays. Thank you.