Clwb yr Urdd / Urdd Club 28.3.23

Bydd clwb yr Urdd olaf yn cael ei gynnal nos Fawrth nesaf tan 4 o’r gloch. Hoffem petai gyd o aelodau’r Urdd yn blynyddoedd 3 i 6 yn gallu aros. Rydym wedi trefnu gweithgaredd i ddweud ‘diolch’ wrth y disgyblion am eu holl waith caled dros yr wythnosau diwethaf. A fedrwch chi fy ebostio i gadarnhau os bydd eich plentyn / plant yn aros plis? Diolch – [email protected]

The last Urdd Club will be held next Tuesday afternoon until 4 pm. We would if appreciate if all of the Urdd members could stay from years 3 to 6. We have arranged an activity to say ‘thank you’ to the pupils for all their hard work over the past few weeks. Please could you email me to let me know if your child/children can stay for the Urdd? Thank you – [email protected]