Clwb yr Urdd / Urdd Club

Bob nos Fawrth (yn dechrau wythnos nesaf 24.1.23) bydd yno clwb yr Urdd yn yr ysgol ar gyfer disgyblion CA2 yn unig. Bydd y clwb ymlaen tan 4:15. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn/ plant aros ir clwb, a fedrwch fy ebostio ar [email protected] cyn gynted a phosib. Diolch yn fawr iawn.

Every Tuesday evening (starting next week 24.1.23) there will be Urdd Club at the school for KS2 pupils only. The club will finish at 4:15. If you wish your child/children to attend the club, please could you email [email protected] as soon as possible. Many thanks