Cofiwch ddychwelyd eich tocynnau raffl / Please remember to return the raffle tickets

Neges gan CRHA / Message from the PTA

Diolch i bawb sydd wedi gwerthu a dychwelyd yr arian a’r tocynnau raffl haf ar gyfer y Barbeciw nos Wener. Mae dros £600 o wobrau yn cynnwys:

1af – Nintendo Switch Lite gwerth £200 ( rhodd gan Bob Francis Crane Hire)

2il- Hamper moethus gwerth £150 ( rhodd gan HVAC Recruitment Ltd

3ydd – Arian parod gwerth £100

4ydd- Berfa llawn cwrw

5ed – 2 x taleb spa gwerth £40 ‘r White House (rhodd gan Ceri Whiteley)

6ed – Hamper Body Shop gwerth £40 (rhodd gan Hannah Bates)

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu gwobrau uchod.

A fedrwch chi ddychwelyd y tocynnau erbyn fory, neu fan bellaf bore dydd Iau. 


Thank you to everyone that has sold and returned the raffle tickets for the summer BBQ on Friday. There are over £600 in prizes and include:

1st – Nintendo Switch Lite worth £200 ( donated by Bod Francis Crane Hire)

2nd- £150 Luxury Hamper (donated by HVAC Recruitment Ltd)

3rd- £100 cash

4th – wheelbarrow full of beer

5th – 2 a White House spa passes worth £40 ( donated by Ceri Whiteley)

6th- £40 Body Shop hamper (donated by Hannah Bates)

Thank you to everyone for their donations.

Please return your tickets by tomorrow or at the very latest on Thursday