Cofrestru Cystadlu yn yr Urdd / Urdd Registration for Competing

Dydd Llun, 3rydd o Chwefror byddaf yn cofrestru’r disgyblion ar gyfer cystadlu i Eisteddfod yr Urdd, y cor, y partion ar unigolion. Mae’n bwysig fod pawb yn gadael mi wybod yn bendant Dydd Llun beth maent eisiau cystadlu arno. Os wyf yn gorfod cofrestru ar ol Dydd Llun bydd yno gost o £25 i bob cystadleuwr sydd eisiau cystadlu. Llawer o ddiolch, Mrs Ellis

 

Monday, 3rd of February I will be registering the pupils to compete in the Urdd Eisteddfod, the choir and parties, and individuals. It is important that everyone lets me know Monday what competitions they would like to compete in. If I need to register after the 3rd of February, there will be a charge of £25 for each competitor. Thank you, Mrs Ellis