Cogurdd 2022

Da iawn i’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn y Cogurdd heddiw. Roedd y cibabs fftwythau werth ei gweld. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan a llongyfarchiadau arbennig ir buddugwr. Edrychwn ymlaen i weld y buddugwr yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd nesaf yn y sir. Diolch yn fawr iawn i Anti Chris am feiriniadu’r gystadleuaeth ac i Mrs Williams a Anti Delyth am goruchwylio’r disgyblion wrth eu gwaith.

 

Well done to all of the pupils for taking part in the ‘Cogurdd’ competition today. The fruit kebabs looked wonderful. Congratulations to everyone for taking part and a huge congratulations to the winner. We will look forwards to the next step of the competition in the county and seeing the winner representing the school. Thank you to Anti Chris for judging the competition and to Mrs Williams and Anti Delyth for supervising the pupils.

 

IMG_0430