Cogurdd – Blwyddyn 4, 5 a 6 / Years 4, 5 and 6

Diolch yn fawr iawn am eich ymatebion ar gyfer cystadleuaeth cogurdd. Mae 17 disgybl wedi dangos diddordeb ac mae hyn yn wych. Rydym yn gyffrous iawn ar gyfer dechrau’r ymarferion ond mae 10 disgybl heb ymaelodi ar Urdd. Os gwelwch yn dda a fedrwch sicrhau eich bod wedi ymaelodi eich plentyn gyda’r Urdd. Os nad ydych wedi ymaelodi eich plentyn gyda’r Urdd yna ni fydd eich plentyn yn gallu cystadlu yn y gystadleuaeth hon yn anffodus. Dyma’r linc ar gyfer ymaelodi eich plentyn –

Mewngofnoda i’r PORTH (b2clogin.com)

Os gwelwch yn dda a fedrwch ymaelodi erbyn diwedd yr wythnos hon ar gyfer Cogurdd sef 28.1.22. Byddaf yn gyrru manylion yr ymarfer cyntaf o cogurdd erbyn diwedd yr wythnos hon. Bydd yr ymarfer cyntaf yn digwydd wythnos nesaf ar gystadleuaeth hefyd.

Gyda llawer o ddiolch,

Mrs Ellis

Thank you very much to all of the pupils whom have shown interest with the ‘cogurdd’ competition. 17 pupils have shown interest in the competition and this is a brilliant response. We are looking forwards to start practicing with the pupils but 10 pupils haven’t registered with the Urdd. Please, can you ensure that you register your child with the Urdd. if your child, hasn’t registered with the Urdd, unfortunately they will not be able to compete in this competition. Here is the link for registering with the Urdd –

Sign in to Y Porth (b2clogin.com)

Please can you register your child by the end of this week with the Urdd, by the 28.1.22. I will then be sending all the pupils whom have shown interest for the competition details of the first practice at the end of the week. We are hoping on having the first practice and competition next week.

Many thanks,

Mrs Ellis