Cogurdd – Blwyddyn 4, 5 a 6

Diolch yn fawr iawn ir rhai sydd wedi dangos diddordeb yn y gystadleuaeth Cogurdd eleni. Byddwn yn cynnal ein ymarfer cyntaf yn ystod Dydd Mawrth 8.2.21, ac yna byddwn yn cynnal y gystadleuaeth yn ystod Dydd Iau, 10.2.21. Atodaf gopi i chi or pecyn gwybodaeth (sylwer tudalen 5)

PECYN_GWYBODAETH_COGURDD_2022.pdf

Bydd y disgyblion angen dod ar holl gynhwysion ir ysgol. Bydd Anti Delyth a Mrs Williams yn sgwrsio gyda’r disgyblion cyn diwedd yr wythnos i drafod y gystadleuaeth.

 

Thank you very much to the pupils whom have shown interest the Urdd cooking competition. We will be having our first practice on Tuesday 8.2.21 and then the competition will be held on Thursday, 10.2.21. Here is a copy of the information pack (see page 5)

COGURDD_INFORMATION_PACK_2022.pdf

The pupils will need to bring all of the ingredients to school. Anti Delyth and Mrs Williams will have a discussion with the pupils by the end of this week to discuss the competition.