Cogurdd Rownd y Sir / Cogurdd County Round

Da iawn chdi am gystadlu yn rownd sirol Cogurdd dechrau’r wythnos a cynrychioli’r ysgol. Well done for competing in the county with Cogurdd at the start of the week and represent the school.

“Diwrnod gwych yng nghystadleuaeth CogUrdd Rhanbarth Dinbych yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl heddiw! Cystadlu brŵd! Da iawn i bawb!

Great day in the Regional CogUrdd cookery competition in Rhyl High today! Well done everyone, fantastic work!”

Diolch i’r Urdd am gael defnyddio’r llun /Thank you to the Urdd for the photograph. 

 

 

Llongyfarchiadau hefyd ir disgyblion ddoth yn ail a trydydd yn y rownd cyntaf.

Congratulations also to the pupils who came second and third in the first round.