CogUrdd

Wel am gystadleuaeth! 18 o blant yn cystadlu yn Rownd Ysgol cystadleuaeth CogUrdd y p’nawn ‘ma. Pob un ‘Brechdan Fendigedig’ yn edrych yn flasus dros ben! Diolch yn fawr i Rebecca Sparey-Taylor am feirniadu a llongyfarchiadau i Ela am ennill y gystadleuaeth!

What a competition! 18 children competing in the School Round of the CogUrdd competition this afternoon. 18 delicious ‘Splendid Sandwiches’! Thanks to Rebecca Sparey-Taylor for judging and congratulations to Ela for winning the competition!