COVID 19

Diweddariad 4 a 9 Mai 2022 / Updates 4 and 9 May 2022

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

https://gov.wales/self-isolation

Diweddariad 28 a 29 Mawrth 2022 / Updates on 28 and 29 March 2022-

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance

https://llyw.cymru/fframwaith-penderfyniadau-rheoli-heintiau-covid-19-lleol-ar-gyfer-ysgolion-html

https://gov.wales/local-covid-19-infection-control-decision-framework-schools-html

https://llyw.cymru/newidiadau-i-brofion-chartrefi-gofal-wrth-inni-gyd-ddysgu-bywn-ddiogel-gyda-coronafeirws

https://gov.wales/changes-testing-and-care-homes-we-all-learn-live-safely-coronavirus

 

Diweddariad 30/11/21 Update –

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance

Diweddariad 29/10/21 Updated

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance

 

Diweddariad 14/7/21 Updated

canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-o-1-medi-2021 (1) diweddariad 14 7 21

operational-guidance-schools-and-settings-1-september-2021 updated 14 7 21

 

Diweddariad 7/6/21 Updated

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-html

https://gov.wales/operational-guidance-schools-and-settings-html

Diweddariad  diweddaraf / Latest Update 20 4  21

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-html

https://gov.wales/operational-guidance-schools-and-settings-html

 

 

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance

 

Reassurance campaign Easy share messages Whatsapp Phase 3 with emojis CYM 3

 

dont-send-your-child-to-school-if-they-have-any-covid-19-symptoms

 

home-to-school-transport

 

profi-olrhain-diogelu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr

 

what-to-do-if-your-child-needs-self-isolate_0

 

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau?_ga=2.157673850.1702794745.1592819522-592204901.1550743798

 

https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws

 

https://gov.wales/schools-coronavirus-firebreak-guidance