CRHA -Addurno crys-t Nadolig / PTA- Decorate Christmas t-shirt

Mae pob plentyn llawn amser yn yr ysgol wedi derbyn crys-t gwyn heddiw gan CRhA yr ysgol. Gobeithio bydd y plant (a rhieni) yn mwynhau addurono’r crys ar gyfer y Nadolig. Rydym yn gofyn i’r plant ddod a’u crys-t i’r ysgol mewn bag, erbyn dydd Llun 13 Rhagfyr er mwyn eu dangos i bawb. Mi fydd y plant yn eu gwisgo pan yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ystod yr wythnos. Rydym wedi gofyn i’r plant gadw unrhyw hegeseuon yn Gymraeg, er enghraifft, ‘Nadolig Llawen’. Bydd plant meithrin yn cael rhai nhw cyn diwedd yr wythnos.

Gobeithio y bydd y plant yn mwynhau addurno eu crys-t. Hoffwn ddiolch yn fawr i CRhA yr ysgol am drefnu y weithgaredd yma.

Every child who attends the school full time has received a white t-shirt today from the PTA. We hope the children (and parents) enjoy decorating the shirts for Christmas. We have asked the children to bring their t-shirt to school in a bag by Monday 13 December, in order to show them to everyone. The children will wear them when they take part in activities during the week. We have asked the children to write any messages in Welsh, eg ‘Nadolig Llawen’. Our meithrin children will have their t-shirts by the end of the week.

I hope the children enjoy decorating their t-shirt. Thank you to the PTA for arranging this activity.