Cwpan y Byd FIFA 2022 / FIFA World Cup 2022

Er mwyn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol ar ddydd Iau, Tachwedd 10fed a Dydd Gwener, Tachwedd 25ain.

To support Wales in the World Cup, the pupils are welcome to wear red or anything that represents Wales to school on Thursday, November 10th and Friday, November 25th.

10/11/2022

Byddwn yn ymuno â’r Urdd arlein ar gyfer Jambori Cwpan y Byd. Byddwn yn canu nifer o ganeuon yn cynnwys ‘Yma o Hyd’ yn fyw gyda Dafydd Iwan. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac i wrando ar y caneuon: https://jambori.urdd.cymru/cy

We’ll be joining the Urdd online for Jambori Cwpan y Byd – Wales’s World Cup Singalong. We will sing a number of songs including ‘Yma o Hyd’ live with Dafydd Iwan. Follow the link for more information and to listen to the songs: https://jambori.urdd.cymru/

25/11/2022

Cymru V Iran

Byddwn yn cynnal gweithgareddau Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn yr ysgol.

Pupils will take part in Show Racism the Red Card activities in school.