Cwricwlwm Diwygiedig / Revised Curriculum

Y Cwricwlwm Diwygiedig

Y Cyfnod Sylfaen

Y Meysydd Dysgu diwygiedig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yw:

• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol.

Cyfnod Allweddol 2

Dyma’r rhaglenni astudio diwygiedig ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2:

  • Cymraeg (iaith gyntaf)
  • Saesneg
  • Mathemateg.

150827-revised-areas-of-learning-and-programmes-of-study-welsh

The Revised Curriculum

Foundation Phase

The revised Areas of Learning for the Foundation Phase are:

  • Language, Literacy and Communication Skills
  • Mathematical Development.

Key Stages 2

The revised programmes of study for Key Stage 2  are:

  • English
  • Welsh (first language)
  • Mathematics.

150827-revised-areas-of-learning-and-programmes-of-study-en (1)