Cwrs Beic Lefel 2 blwyddyn 5 a 6 / Bike Course Level 2 Year 5 and 6

Rydym wedi ail drefnu y cwrs ar gyfer dydd Llun 24 Mehefin o 10.30 – 3.00. Bydd angen dod a helmed a beic i’r ysgol os yw eich plentyn eisiau cwblhau’r cwrs.

We have re-organised the course for Monday 24 June from 10.30 – 3.00. Pupils will need to bring a helmet and their bike to school if they want to complete the course.