Cwrs ‘Cymraeg yn y Cartref’ i Ddysgwyr Cymraeg ~ ‘Welsh in the Home’ Course for Welsh Learners

Cwrs ‘Cymraeg yn y Cartref’ i rieni/gwarcheidwaid plant ysgolion cynradd Sir Ddinbych.

Bydd y gwersi Cymraeg yn cychwyn ddiwedd y mis ac yn cael eu cynnal ar Zoom.

Pris y cwrs yw £20 am 45 wythnos – bargen!

Cymraeg yn y Cartref – [email protected]

‘Welsh in the Home’ Courses for parents/guardian of children in Denbighshire primary schools.

The Welsh lessons will start at the end of this month and will be held on Zoom.

The cost of the course is £20 for 45 weeks – a bargain!