Cwrs preswyl Blwyddyn 4,5, a 6 Glan Llyn / Glan Llyn Residential Course Year 4,5,and 6

Dyma gopi o’r ffurflenni mae’r plant wedi derbyn heddiw. Cofiwch eu dychwelyd erbyn 6ed Mawrth. Mae’r taliadau i’w cwblhau ar parent pay hefyd.

Here are copies of the forms given to pupils today. Please return them by 6th March. Payments on Parent Pay will also need to be completed.

Gwefan Yr Urdd

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

LLythyr Glan Llyn 21 2 19

Parent consent Glan Llyn 2019

Caniatâd_rhiant_ Glan Llyn 2019

c Cynnwys Llythyr gogyfer sylw rhiant neu gwarchodwr

C Health Consent Form 2019