Cyfarfod Barbeciw CRhA * 29.06.23 * PTA BBQ Meeting

Bydd cyfarfod CRhA ynglyn a’r Barbeciw yn cael ei gynnal yn y Salusbury Arms:

Nos Iau yma, 29ain o Fehefin am 7:30 yh

Croeso cynnes i bawb.

There will be a PTA meeting regarding the BBQ at the Salusbury Arms:

This Thursday, 29th June at 7:30pm

A warm welcome to all.