Cyfarfod codi ymwybyddiaeth am gwricwlwm addysg rhyw a pherthnasedd / Raising awareness meeting for sex education and relationships in the curriculum

Ar ddydd Llun 21 o Hyderf am 4.00yp, rydym yn gwahodd rhieni i gyfarfod gyda  Paula Roberts, Cydlynydd Ysgolion Iach Sir Ddinbych i drafod y cwricwlwm addysg rhyw a pherthnasedd. Mae Paula Roberts eisioes wedi cyflwyno i’r staff ac i’r llywodraethwyr. Mae’r polisi ar wefan yr ysgol os ydych yn dymuno ei ddarllen.

Parents are invited to a meeting with Paula Roberts, Denbighshire Healthy Schools Coordinator on Monday 21 October at 4.00pm, to discuss the sex education and relationships curriculum. Paula Roberts has already given a presentation to the staff and the governing body. The policy is published on the school website should you wish to read it.