Cyfarfod CRhA * 15.03.23 * PTA Meeting

Bydd cyfarfod nesaf y CRhA yn cael ei gynnal yn y Salusbury Arms, Tremeirchion nos Fercher yma 15fed o Fawrth am 7:30yh.

Croeso cynnes i bawb.

The next PTA meeting will be held at the Salusbury Arms, Tremeirchion this Wednesday, 15th March at 7:30pm.

A warm welcome to all.