Cyfarfod CRhA * 25.05.23 * PTA Meeting

Bydd cyfarfod CRhA yn cael ei gynnal ar Nos Iau, 25ain o Fai am 7:30yh yn y White House, Rhuallt er mwyn trafod trefniadau y Barbeciw CRhA.

Croeso cynnes i bawb.

There will be a PTA meeting on Thursday, 25th May at 7:30pm at the White House, Rhuallt to discuss the arrangements for the PTA BBQ.

A warm welcome to all.