Cyfarfod CRhA * 30.11.22 * PTA Meeting

Bydd Cyfarfod CRhA yn cael ei gynnal yn y Salusbury Arms, Tremeirchion nos yfory am 7:30yh. Croeso cynnes i bawb.

There will be a PTA meeting at the Salusbury Arms, Tremeirchion tomorrow night at 7:30pm. A warm welcome to all.