CYFARFOD CRHA HENO! / PTA MEETING TONIGHT!

Nodyn i’ch hatgoffa am y cyfarfod CRHA heno yn y White House, Rhuallt am 7.00yh.

Byddwn yn trafod y Barbeciw fydd yn cymryd lle yn yr Ysgol ar Nos Wener y 6ed o Orffennaf.

Hefyd a fyddwch cystal â rhoi eich arian noddedig o’r taith gerdded i Gapel y Graig i Kristie Ball, Trysordd CRHA, os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you of the PTA meeting tonight at the White House, Rhuallt at 7.00pm.

We will be discussing the BBQ which takes place at the School on Friday evening, 6th July.

Also please would you kindly bring your sponsorship money from the Rock Chapel walk to Kristie Ball, PTA Treasurer.

Many thanks.