Cyfarfod CRhA / PTA Meeting – 19/10/2022

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Tremeirchion

Dyddiad: Dydd Mercher, Hydref 19eg, 2022.

Amser: 7:30pm.

Lleoliad: The White House, Rhuallt.

Agenda 19/10/2022

Annual General Meeting of Ysgol Tremeirchion’s Parent Teacher Association

Date: Wednesday, October 19th, 2022.

Time: 7:30pm.

Location: The White House, Rhuallt.

Agenda 19/10/2022