Cyfarfod CRHA Ysgol Tremeirchion / Ysgol Tremeirchion PTA meeting

Annwyl rieni,

Cynhelir cyfarfod CRHA Ysgol Tremeirchion nos Iau 9 Mehefin am 7.30yh yn yr Whitehouse, Rhuallt. Byddwn yn trafod yn bennaf trefniadau y BBCiw, felly gwerthfawrogwn unrhyw gefnogaeth gan rieni.

Dear parents,

The PTA are holding the next meeting on Thursday 9 June, 7.30pm at the Whitehouse, Rhuallt. The main agenda item are the arrangements for the BBQ, and any support from parents would be welcome.