Cyfarfod PTA HENO / PTA Meeting TONIGHT

Cofiwch am gyfarfod PTA heno yn y ‘White House’, Rhuallt am 19:30. Croeso cynnes i bawb.

Remember about the PTA meeting tonight at the ‘White House’, Rhuallt at 19:30. A warm welcome to all.