Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 2 / Meeting with Year 2 parents – 21.6.23

Estynwn croeso i rhieni blwyddyn 2 gael cyfarfod Miss Lucy Edwards, athrawes blwyddyn 3 am 15:30yp pnawn Dydd Mercher, 21ain o Fehefin.

Bydd hwn yn gyfle i chi gael gweld y dosbarth a cael cyfle i ofyn cwestiynau cyn i’r disgyblion symud fyny i blwyddyn 3 yn mis Medi.

We would like to welcome year 2 parents to a meeting with Miss Lucy Edwards, year 3 teacher at 15:30pm on Wednesday afternoon, 21st of June.

This will be an opportunity for you to see the class and ask Miss Edwards questions before they move up to year 3 in September.