Cyfarfod Teams Meeting ~ Taith Glan Llyn Trip Bl/Yr 5 & 6

Bydd rhieni y disgyblion ym Mlwyddyn 5 & 6 sydd yn mynd ar daith Glan Llyn (6-8 Ebrill) yn derbyn gwahoddiad i’r cyfarfod uchod ar Teams.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, 30ain o Fawrth (4.00yp tan 4.30yp).

Diolch yn fawr.

Parents of the pupils in Year 5 & 6 who are going on the Glan Llyn Trip (6-8 April) will receive an invitation to the above meeting on Teams.

The meeting will be held on Wednesday, 30th March (from 4.00pm till 4.30pm).

Thank you.