* CYFLE I ENNILL TANYSGRIFIAD BLWYDDYN I GYLCHGRAWN WCW!! * WIN A YEAR’S SUBSCRIPTION TO THE WCW MAGAZINE!! *

Cyfle i ennill tanysgrifiad blwyddyn i gylchgrawn Wcw!  Cylchgrawn misol i blant 7 oed ac iau yw Wcw a’i ffrindiau yn llawn o gymeriadau enwog a gwreiddiol, o Peppa Pinc, Sali Mali a Dona Direidi i Twm Tomato, Rala Rwdins ac Wcw ei hun!  Hoffem ddysgu mwy am gynulleidfa darged a darllenwyr Wcw a’i Ffrindiau – gyda’r gobaith o ddatblygu’r gwasanaeth.  Allwch chi lenwi’r holiadur isod os gwelwch yn dda?

Win a year’s subscription to the Welsh children’s magazine Wcw!  Wcw a’i ffrindiau is a monthy magazine for children aged 7 and under,  full of well-known and original children’s characters from Peppa Pig, Sali Mali and Dona Direidi to Twm Tomato, Rala Rwdins and Wcw himself!  We’d love to find out more about Wcw’s target audience and readers – with the aim of developing the current offering.  Please fill in this questionnaire!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/holiadurwcw