Cyflenwad dwr i’r ysgol / Water supply to the school

Annwyl rieni,

Ar hyn o bryd nid oes cyflenwad dwr i’r ysgol a rhai ardaloedd o fewn pentref Tremeirchion a’r ardal leol. Yn ol gwefan Dwr Cymru maent yn disgwyl y bydd y cyflenwad yn ol yn hwyrach heno. Os nad oes cyflenwad dwr erbyn bore fory, mae posibilrwydd y bydd hyn yn effeithio a fyddwn yn gallu agor yr ysgol. Byddaf yn eich diweddaru mor fuan a phosib bore fory.

Dear parents,

There is currently no water supply to the school or to areas within the village of  Tremeirchion and surrounding areas. The Welsh Water website message states that they anticipate that the supply will be restored later this evening. If the supply is still not resolved by the morning, this could impact on whether we can open the school tomorrow. I will update you as soon as I can in the morning.

https://contact.dwrcymru.com/en/report-an-issue

Yn gywir/Regards

Mr Gethin Jones

Pennaeth