Cyflwyniad Siarter Iaith / ‘Siarter Iaith’ Presentation

Rydym wedi gwneud cais ar gyfer £500 iw wario ar system sain yn yr ysgol. Dyma i chi gyflwyniad gan y llysgenhadon iaith. Bydd y cyflwyniad yn cael ei rhannu ar tim Cymraeg yn y Sir. Diolch yn fawr iawn ir disgyblion am fod yn rhan or gwaith. Dyma i chi y linc,

We have made a request for £500 to be spent on a sound system in the school. Here is the link for the pupils presentation. The presentation will be shared with the Welsh team in the County. Thank you for the pupils hard work in creating the video. Here is the link –