Cyfraniadau Plant mewn Angen ~ Children in Need Donations

Newyddion da! I fyny at heddiw ‘rydym fel Ysgol wedi codi £62.00 at yr uchod!

Os nad ydych wedi cael y cyfle i gyfrannu (drwy ParentPay), peidiwch a phoeni, bydd y dudalen cyfraniadau ar agor tan Ddydd Gwener, 3/12/21.

Llawer o ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu.

Good news!  Up to today as a School we have raised £62.00 towards the above!

If you haven’t had a chance to donate (through ParentPay), don’t worry, the donations page will be open until Friday, 3/12/21.

Many thanks to everyone who has donated.