Cyhoeddiad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Minister for Health and Social Services Announcement

Datganiad Ysgrifenedig: Lleihau’r cyfnod hunanynysu i bum niwrnod

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-lleihaur-cyfnod-hunanynysu-i-bum-niwrnod

Written Statement: Reducing the self-isolation period to five days

https://gov.wales/written-statement-reducing-self-isolation-period-five-days