Cylchgrawn WCW i blant 3-7 oed

Cylchgrawn lliwgar, llawn hwyl i blant rhwng 3 a 7

Ymuna â seren y cylchgrawn, Wcw, a’i ffrindiau Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, a Dewin a Doti wrth iddyn nhw dy dywys di drwy casgliad gwreiddiol o:

• Straeon
• Posau a gweithgareddau
• Cystadlaethau
• Jôcs

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo, ac annog dychymyg a chreadigrwydd tra’n chwarae a chwerthin!

Mae pob rhifyn yn cynnwys cyfieithiad llawn o bob tudalen, felly gall pob rhiant ymuno yn yr hwyl gyda’r plant.

Wyt ti wedi tanysgrifio? Dim ond £25 am flwyddyn.

Bydd y cylchgrawn yn cael ei ddosbarthu i’ch plentyn yn yr ysgol. Er mwyn derbyn rhifyn Rhagfyr 2021 bydd angen archebu cyn 24ain Tachwedd.

Os wyt ti eisoes yn derbyn Wcw a’i Ffrindiau ac wedi talu amdano arlein, bydd y tanysgrifiad yn adnewyddu yn awtomatig.

I danysgrifio cliciwch ar y ddolen isod ogydd:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6633020