Cylchgrawn WCW i blant 3-7 oed

Cylchgrawn lliwgar, llawn hwyl i blant rhwng 3 a 7 oed
Ymuna â seren y cylchgrawn, Wcw, a’i ffrindiau Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, a Dewin a Doti wrth iddyn nhw dy dywys di drwy casgliad gwreiddiol o:

• Straeon
• Posau a gweithgareddau
• Cystadlaethau
• Jôcs

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo, ac annog dychymyg a chreadigrwydd tra’n chwarae a chwerthin!Mae pob rhifyn yn cynnwys cyfieithiad llawn o bob tudalen, felly gall pob rhiant ymuno yn yr hwyl gyda’r plant.Wyt ti wedi tanysgrifio? Dim ond £25 am flwyddyn.Bydd y cylchgrawn yn cael ei ddosbarthu i dy blentyn yn yr ysgol. 

Dyddiad cau newydd – archebwch erbyn 22ain Tachwedd er mwyn derbyn rhifyn Rhagfyr 2022. 

Dyma gyfle perffaith i archebu tanysgrifiad fel anrheg Nadolig.Os wyt ti eisoes yn derbyn Wcw a’i Ffrindiau ac wedi talu amdano arlein, bydd y tanysgrifiad yn adnewyddu yn awtomatig.
Tanysgrifia nawrhttps://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6633020