Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd 2022 Concert

Os oes unrhyw ddisgybl Blwyddyn 5 a 6 yn dymuno cymryd rhan yn y cyngerdd uchod, cofiwch gofrestru gyda’r Urdd erbyn Dydd Gwener, 15fed o Ebrill.  (Gweler llythyr isod gan yr Urdd).  Does dim rhaid i’r disgyblion fod yn aelod o’r Urdd i gymryd rhan.

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni

If there are any pupils in Years 5 and 6 wishing to take part in the above concert, please remember to register by Friday, 15th April.  (See letter above from the Urdd).  Pupils don’t need to be a member of the Urdd to take part.